Visjon

Arbeid - Trivsel - Trygghet

Formål:

Gjøre den enkelte deltakers totale livssituasjon så trygg og god som mulig i lokalmiljøet. 

Midtre Gauldal ASVO AS skal sammen med sine samarbeidspartnere bidra til å nå dette overordnede mål.

Midtre Gauldal ASVO AS skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, men la overskuddet forbli i bedriften og komme deltagerne til gode.