Vedproduksjon

Vår vedproduksjon foregår i moderne og tidsriktige lokaler ved Gammelsaga, hvor vi også har eget lager.  

Garantert tørr ved, maks 20% fuktighet (Ihht. NS 4414).
Fritt levert 0-5km fra Gammelsaga.

Med konkurransedyktige priser leverer vi gran, bjørk og furu i 60 liters sekker.