Vaktmestertjenester


Etter mange års erfaring har vaktmesterkorpset en solid kunnskap samt kapasitet i å hjelpe pensjonister og bedrifter med et allsidig utvalg av tjenester
.


   
  • Våre tjenester innbefatter alt fra plen- og hagearbeid om sommeren til brøyting og rydding av snø i vinterhalvåret.
  • Ellers utfører vi  transportoppdrag for Midtre Gauldal kommune når det gjelder utkjøring og henting av hjelpemidler. 
  • Transport av egenprodusert ved til kundene i regionen.
  • Transport av papp og papiravfall for bedrifter til Miljøstasjonen.
  • Drifting av Miljøstasjon på Støren.
  • Småtransporter for privatkunder.
  • På oppdrag for SVEVIA klipper vi trafikkøyer og rundkjøringer fra Klett til Berkåk. Vi sørger også for å fjerne søppel samt plenklipp på rasteplassene  Gylløien, Liøya og Garli