Sprosseproduksjon

Profilerte altansprosser – trehvite eller impregnerte.
   Profiler

 


Sprosse  • De fleste husbyggere skal som regel ha en altan på sitt nybygg.
  • I samarbeid med Støren Trelast A/S produserer vi flere typer sprosser. 
  • Sprossene er ”ru” på begge sider slik at monteringen forenkles. (Ingen for/bakside)
  • For nærmere opplysninger og event. bestillinger, ta kontakt med: Støren Trelast A/S