Nyheter/info

03.07.19.


Står du utenfor det ordinære arbeidslivet, men kunne tenke deg å få brukt arbeidsevnen din ?

Vi har nå ledig  VTA plass ! 

Ta kontakt hvis du er interessert ! 

Nina: 970 46 824 
Stig: 908 24 057