Nyheter/info

03.12.18.
Det skjer mye med organisasjonen ved ASVO for tiden !
  • Turid, som har vært med helt fra ASVO startet går av med pensjon.
  • Vår daglige Leder Bernt ar sluttet ved bedriften.
  • Eli, som var attførings ansvarlig, og fungerende daglig leder det siste året har gått over i ny jobb.

    • Ny veileder er på tur inn i bedriften, starter ved årsskifte 18/19
    • Prosessen med å ansette ny daglig leder er i gang !
    • Stig, som har fungert som attførings ansvarlig fortsetter i denne rollen.