Middagsutkjøring

 
Gjennom samarbeid med hjemmetjenesten i Midtre Gauldal Kommune transporterer bedriften ut middag til de i kommunen som måtte ha behov for denne tjenesten.
I 2011 vil dette dreie seg om ca. 10000 porsjoner, og kjørelengde daglig vil være i nærheten av 220 km fordelt på 3 biler.