Arbeidssøkende

Vi kan tilby våre deltakere følgende:

• Praksisplass
• Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
• Arbeids-forberedende trening (AFT)
• Lærekandidat
  • Deltakere hos oss tas inn gjennom NAV.
  • De som er uføretrygdet har mulighet til å søke seg inn på VTA- plasser.
  • Arbeidssøkerne som er på attføring, har mulighet til å begynne på våre AFT-plasser. Oppholdet i APS kan vare fra noen uker til 12 mnd, i henhold til regelverket for AFT. I enkelte tilfeller kan oppholdet i AFT gå ut over 12 mnd. 
  • Vi tar også inn personer på praksisplass. Disse plassene er tiltenkt arbeidssøkere som er registrert hos NAV.
  • Vi tilbyr også utprøvingsplasser.
  • Alle er velkommen til å besøke oss før en eventuell søknad til NAV.

 


Inn-søkning hos oss skjer gjennom NAV Midtre Gauldal
 
Postadresse: 
Rådhuset, 7290 Støren
Besøksadresse: Rådhuset, Midtre Gauldal
Telefon /
Telefaks: 
73 43 70 00 / 
73 43 70 01